PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, PZU; Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, Grupa PZU – przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w Polsce, oferujące opiekę zdrowotną w prywatnych placówkach medycznych.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica świadczy usługi medyczne dla pacjentów PZU.

Usługi w ramach PZU:

Poradnia

Nazwa usługi

Chirurgii ogólnej Chirurg
Chirurgii naczyniowej
Chirurg naczyniowy
USG dopplerowskie kończyn z żył i tętnic (obie kończyny)
USG dopplerowskie kończyny z żył i tętnic (jedna kończyna)
Ortopedyczna
Ortopeda
Ortopeda dziecięcy
USG stawów barkowych
USG stawów biodrowych/kolanowych
USG stawów biodrowych u dzieci
USG stawów łokciowych
USG stawów skokowych
USG ścięgna
Diabetologiczna Diabetolog
Dermatologiczna
Dermatolog
Dermatolog dziecięcy
Krioterapia dermatologiczna
Endokrynlogiczna Endokrynolog
Gastroenterologiczna Gastrolog
Ginekologiczna
Ginekolog
Badanie cytologiczne
Czystość pochwy
USG 3D
USG 4D
USG ciąży – bez określania wad genetycznych
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne przezpochwowe (transvaginalne)
USG miednicy małej
Hematologiczna Hematolog
Kardiologiczna
Kardiolog
Echokardiografia (ECHO) dorośli
EKG spoczynkowe z opisem
EKG spoczynkowe bez opisu
Neurochirurgiczna Neurochirurg
Dietetyczna Dietetyk
Alergologiczna
Alergolog
Alergolog dziecięcy
Testy alergiczne skórne metodą nakłuć (1 pkt.)
Chirurgii dziecięcej
Chirurg dziecięcy
Zdjęcie szwów
Leczenia bólu Neurochirurg
Masażu leczniczego
Masaż suchy częściowy
Masaż suchy całkowity
Nadciśnienia tętniczego Hipertensjolog
Neurologiczna Neurolog
Okulistyczna
Okulista
Okulista dziecięcy
Usunięcie ciała obcego z oka
Płukanie dróg łzowych
Otolaryngologiczna
Otolaryngolog
Otolaryngolog dziecięcy
Audiometria tonalna
Audiometria impedancyjna (tympanogram)
Audiomteria nadprogowa SISI
Psychologiczna Psycholog
Pulmonologiczna
Pulmunolog
Pulmunolog dziecięcy
Spirometria spoczynkowa
Reumatologiczna Reumatolog
Urologiczna
Urolog
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne)
USG układu moczowego
Zdrowia psychicznego Psychiatra
Ultrasonograficzna
USG dopplerowskie kończyn z żył i tętnic (obie kończyny)
USG dopplerowskie kończyny z żył i tętnic (jedna kończyna)
USG Doppler szyi
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne)
USG jąder
USG miednicy małej
USG piersi
USG jamy brzusznej
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych
USG dopplerowskie kończyn z żył i tętnic (obie kończyny)
USG dopplerowskie kończyny z żył i tętnic (jedna kończyna)
USG Doppler szyi
USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne)
USG jąder
USG miednicy małej
USG piersi
USG jamy brzusznej
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich
USG układu moczowego
USG węzłów chłonnych
Medycyny sportowej Lekarz medycyny sportowej
Chorób wewnętrznych
Internista
Lekarz pomocy doraźnej internistycznej
Medycyny rodzinnej
Lekarz rodzinny
Lekarz pomocy doraźnej internistycznej – lekarz rodzinny
Pediatryczna
Pediatra – dzieci chore
Pediatra – dzieci zdrowe
Lekarz pomocy doraźnej pediatrycznej
Rehabilitacyjna
Rehabilitant/Fizjoterapeuta
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy TENS
Prądy Traberta
Magnetoterapia
Ultradźwięki miejscowe
Laseroterapia punktowa
Sollux
Światło spolaryzowane
Krioterapia miejscowa
Fala uderzeniowa
Ćwiczenia bierne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynne z oporem
Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
Ćwiczenia ogólnousprawniające
Ćwiczenia izometryczne
Wyciągi
Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)
Medycyny Pracy
Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia
Przedłużenie ważności książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych
Laryngolog w ramach medycny pracy
Audiometria tonalna
Audiometria impedancyjna (tympanogram)
Audiometria nadprogowa SISI
Neurolog w ramach medycyny pracy
Okulista w ramach medycyny pracy
Badanie psychotechniczne kierowców
(w ramach obowiązków służbowych)
Badanie psychotechniczne kierowców
(wykonujących transport drogowy)
Badanie psychotechniczne operatorów sprzętu budowlanego
Badanie psychotechniczne operatorów wózków widłowych
Badanie psychotechniczne wysokościowe powyżej 3 m
Psychotechnika test sprawności psychoruchowej