Grzegorz Ankudowicz

Grzegorz Ankudowicz

lek. med.

Otolaryngologia

Jeden z najlepszych specjalistów otolaryngologii. W 2017 ukończył szkolenie specjalizacyjne z Otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, a następnie uzyskał tytuł specjalisty w Otorynolaryngologii. Od 15.11.2011 pełni funkcję asystenta ww Oddziale. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc kwalifikacje.

Zakres świadczeń:

  • konsultacje specjalistyczne,
  • tympanometria,
  • audiometria tonalna,
  • audiometria impedancyjna,
  • audiometria impedancyjna z oceną trąbki słuchowej,
  • audiometria nadprogowa,
  • płukanie uszu,
  • przedmuchanie trąbek słuchowych,
  • usunięcie ciała obcego.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przynależność do towarzystw naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Zapisy do lek. med. Grzegorza Ankudowicza w Elblągu (ECM Lifeclinica):