Medycyna pracy dla firm i osób indywidualnych | Badania pracowników biurowych, fizycznych oraz kierowców w ECM LIFECLINICA

Medycyna pracy dla firm i osób indywidualnych | Badania pracowników biurowych, fizycznych oraz kierowców w ECM LIFECLINICA

| Orzecznik | Neurolog | Laryngolog | Psycholog | Okulista

KOMPLEKSOWE BADANIA MEDYCYNY PRACY DOSTĘPNE W ECM LIFECLINICA

Pracowniku! Pracodawco! Nie trać czasu! Medycyna pracy, wygodnie, w jeden dzień, w pełnym zakresie tylko w ECM Lifelinica!

Zapewnimy badania:

 • wstępne,
 • okresowe i kontrolne
 • zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dzięki dużej dostępności specjalistów jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie badań medycyny pracy w ciągu jednego dnia!

Dokładny zakres świadczeń dostępnych w ramach Medycyny Pracy w ECM Lifeclincia:

 • Badanie lekarza medycyny pracy i orzeczenie o zdolności do pracy
 • Wydanie orzeczenia + badanie kierowcy
 • Wydanie orzeczenia o zdolności do nauki
 • Konsultacja otolaryngologa
 • Audiometria tonalna
 • Konsultacja neurologa
 • Konsultacja okulisty
 • Psychotechnika – kierowcy kat. C i D
 • Psychotechnika – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – test sprawności psychoruchowej
 • Psychotechnika – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – wysokość
 • Psychotechnika dla ubiegających się o kierowanie pojazdami – kat. B

Już 13.12. w piątek do Państwa dyspozycji w ramach Medycyny Pracy będą:

Zapisy na badania Medycyny Pracy ECM Lifeclinica w Elblagu: